Βήμα του Αποστόλου Παύλου

Το 50-51 μ.Χ. στην πόλη της Βέροιας, ήρθε ο Απόστολος Παύλος, ή όπως αποκαλείται Απόστολος των Εθνών. Στην Βέροια κήρυξε την χριστιανική πίστη δύο φορές, από το σημείο, όπου σήμερα υψώνεται το Βήμα και το οποίο είναι αφιερωμένο στην αγιότητά του.

Την πρώτη περίοδο του χριστιανισμού, ο χώρος που σήμερα βρίσκεται το Βήμα, βρισκόταν έξω από τα τείχη της τότε πόλης, κοντά δηλαδή στην σημερινή πόλη της Βέροιας. Πρόκειται για το σπουδαιότερο σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ιστορίας της πόλης.

Το κτίσμα, που βρίσκεται το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, είναι πέτρινο κι έχει διακοσμηθεί από τρία υπέροχα, πολύχρωμα, μεγάλα ψηφιδωτά. Κάθε χρόνο, τον μήνα Ιούνιο, λαμβάνουν χώρα στο σημείο αυτό εκδηλώσεις λατρευτικής φύσεως, γνωστές με τον όρο «Παύλεια» και το αποκορύφωμά τους είναι το βράδυ της 29ης Ιουνίου με τον υπαίθριο Εσπερινό, κατά τον οποίο πραγματοποιείται και η λιτάνευση της εικόνας του Αποστόλου.

 

 

CALL US